Haftaiçi Çalışma Saatlerimiz : 11:00-18:00
0530 323 0302

Kanser Türleri ve Tedavi Yöntemleri

Mesane Kanseri Nedir

Mesane böbrekler tarafından yapılan idrarın biriktiği bir organımızdır.Mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücreler anormal bir şekilde bölünebilir. Anormal, vücudun kontrolü dışında çoğalan hücrelere kanser hücreleri denir . Mesane kanseri mesanede oluşan kanser hücreleri demektir. Mesane içinde genelde bir tek alanda başlayabilir.Bazen iki veya daha fazla alanda başlayabilir

Yüzeyel mesane kanseri nedir

Mesanenin iç tabakası ve daha derin kas dokusu da içeren dış tabakası vardır. Kanser hücreleri sadece iç yüzeyde oluşmuş ise buna kas dokusuna ilerlememiş anlamında yüzeyel mesane kanseri denir. Bu tip kanser saptanması tümörün mesane dışına çıkmadığını gösterir. Tedavi seçenekleri birkaç tanedir

İnvazif mesane kanseri nedir

Burada kanser hücreleri yüzeydeki tabakadan daha derine doğru büyümüştür. Daha önce bahsedilen mesaneni kas dokusuna ilerlemiştir. Bu tip mesane kanserleri için Kasa invaze mesane tümörü ifadesi sık kullanılan bir tanımlamadır.

Burada da erkenden tanı konmuşsa hastalarda% 85’e varan oranda iyileşme sağlanabilmektedir. Burada da tedavi seçeneklerinin doğru belirlenmesi ve tedavi sıralamasının doğru yapılması önemlidir.

Mesane kanseri belirtileri nelerdir

Bir çok kişi bir gün aniden idrarından kan gelmesi nedeniyle hastalığın farkına varmaktadır. Kan görülmesi idrarın renginin bariz kırmızı, pembe renk olması şeklinde anlaşılır. Normalde idrarda kan olmaz. Kan olması birşeylerin yanlış olduğunun belirtiisidr. Bazen kanama bir kez olur ve geçer. Sık yapılan bir hata idrar rengi düzelince bu olayı unutmak ve doktora gitmeyi ertelemektir. Bir zaman sonra kanama tekarlayınca doktora gidenler vardır. Renk değişikliği önemsenmezse , bazen hastalık daha ileri hale geçmiş olur.

Doktorunuz idrara kanın nereden karıştığını ve nedenlerini araştıracaktır. Bazen kanser dışı nedenler de kanamaya neden olabilir. Taş hastalıkları ve böbrek hastalıkları,özellikle kan sulanırıcı ilaçlar kanmaya sebep olabilir. Tam ve iyi bir araştırma kaynağı ortaya koyacaktır.

Mesane tümörü nasıl teşhis edilir

Doktorunuz idrar da kan gördüğünüzü söylediğinizde öncelikle size daha önce olup olmadığı, sigara alışkanlığınız gibi konularda bazı sorular soracaktır. Daha sonra idrar tahlili yapılması gerekli olup bazen kanama geçmiş se idrarda kan hücresi görülmeyebilir. Her durumda idrar yollarını ultrasonografi ile incelenmesi istenecektir. Bu tetkik vücuda ses dalgaları gönderilerek farklı organlardan geri gelen farklı yansımaların görüntüye çevrilmesi ile yapılmaktadır. Ultrasonografi denizaltılarda ve deniz altı incelemelerinde de kullanılmaktadır. Mesanenin içi idrarla dolu olduğunda, normalde düzgün bir iç yüzeyi vardır. Mesanede tümör gelişmişse yüzeyden içeri doğru büyümüş bir şişlik görülecektir. Bu durumda tümör yüksek olasılıktır.

Çok küçük tümörler ultrasonografide görülmeyebilir, gözden kaçabilir, bu durumda kanamr nedenini araştırmaya devam etmek gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer radyolojik incelemeler yapılabilir ancak en kesin değerlendirme sistoskopi dediğimiz mesane içini optik aletlerle görmek için yapılan bir incelemedir

Sistoskopi nedir

Sistoskopi hastane ortamında endoskopi ünitelerinde yapılan bir inceleme yöntemidir. Genel anestezi altında yapılması hasta açısından daha rahat olacaktır. İlk defa yapılacaksa mesanede tümör şüphesi nedeniyle yapıldığı için eğer tümör saptanırsa aynı seansda tümörün tedavisine devam edilmesi için avantaj sağlar. Genel anestezi vermeden sadece idrar yolunun jel ile hassasiyetinin azaltılması ile yapılması halinde müdahale sonraya bırakılacaktır.

Özel aletler ve optik sistemler kullanılır. Mesane içi yine özel bir sıvı ile doldurulduktan sonra özel bir ışık kaynağından alınan kuvvetli bir ışık optik bir aletin içinden geçirilerek aydınlatma sağlar . İçi sıv ile doldurulmuş olan mesanene içerden bakılarak incelenir. İçerde yüzeyden büyümüş bir tümör görülürse tümör tanısı konulur . Mesanenin içinde normal farklı değişiklikler varsa bunlarda yorumlanır.

Tümör Rezeksiyonu

Sıklıkla TUR yapılacak şeklinde bir ifade duyabilirsiniz. Bu ifade transuretral rezeksion için kullanılan bir terimdir. Uretra mesaneyi dış ortama bağlayan tüp şeklinde organdır. İdrar , mesanede biriktikten sonra bu organ içinden geçerek dışarı atılır. Mesanenin içini incelemek için de bu yol kullanılır. Transuretral kelimesi ‘uretradan geçerek’ anlamında kullanılır. Mesane ve prostat hastalıklarının tedavisinde aynı yöntem kullanılır.

Bu sefer yine farklı bir alet ile aynı şekilde mesane içine aynı şekilde girilir. Bu sefer içerde görülen tümör, özel elektrik akımı yöntemleriyle ve küçük parçalar halinde kesilip temizlenir. Kesilen parçalar özel bir aletle mesane dışına yıkanarak alınır. Mesanedeki idrar birkaç gün için sonda ile boşaltılır ve yıkanır. Sonda uygulaması hem oluşan kanamayı önler, hem de mesanede kesilen tümör alanının iyileşmesi için zaman kazandırır. Her işte olduğu gibi bu cerrahi yöntemde de ayrıntılar çok önemlidir, tümörün üstünün fazla yakılmadan ve yeterli derinlikte kesilmesi ve zeminde tümör kalmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Dışarı alınan tümör parçacıkları doku incelemesi için patoloji uzmanınca incelenmek üzere laboratuvara gönderilir.

PATOLOJİ İNCELEMESİ

Patoloji uzmanı hekim gönderilen dokuları özel yöntemlerle hazırlayıp mikroskop altında inceler ve tümörün cinsini, saldırganlık derecesini ve mesane tabakaları arasında nereye kadar ilerlediğini tespit eder. Burada tümörün usulünce kesilmesi çok önem taşır. Bazen dokuların tanınması çok zor olabilir. Bunu önlemek için tümörün fazlaca yakılmadan kesilmesi ve yeterince derinliğe inilmesi önemlidir, aksi halde patoloji uzmanı doğru tanı koymakta zorlanacaktır.

TÜMÖR SINIFLAMASI

Tümör sınıflamasında tümörün mesanenin sadece iç yüzeyinde , burayı döşeyen ince tabakayı aşmaması daha önce bahsettiğimiz yüzeyel tümör evresi olarak kullanılır.Eğer daha derin tabakalara inmişse, burada da mesane yüzeyinin arkasındaki kas tabakasının önemi vardır. Tümör bu tabakaya ulaşmışsa ayrı bir kategori olan ‘ mesane kası invaziv ’ ifadesi kullanılır. Bu ifade tümörün sadece yüzey tabakasında sınırlı kalmadığını , derine doğru ilerleyip messane kasının içine girdiğini gösterir.Tedavisi biraz daha ciddi cerrahi müdahale gerektirir. Bu müdahale dönemi sonrasında da tümörden kurtulmak mümkündür, yeter ki zamanında ve fazla vakit kaybetmeden cerrahi müdahale yapılsın.

TEDAVİ SÜRECİ

Mesane tümörü yüzeyel yani mesane kas tabakasına ulaşmamışsa tümörün temizlenmesinden sonra mesane içinin bir takım ilaçlarla tedavisinin önemi uzun yıllardan beri tespit edilmiştir. Yüzeyel mesane tümörleri tekrarlayabilen tümörlerdir.Bu tekrarlama durumu ‘ nüks ‘ ifadesi ile belirtilir. Nüks ihtimali bazı durumlarda %70 kadar yüksek oranda olabilir. Mesane içine belirli sürelerle ve zaman aralıklarında verilen ilaçlar bu nüks etme eğilimini iki katından daha fazla azaltır. Bu nedenle bu tip ilaçların uygulanması çok önemlidir.

Bu ilaçlardan en sık kullanılanlar BCG adında immun mekanizmayı çalıştıran , zayıflatılmış tüberküloz basili içeren bir ilaç veya Mitomycin C adı verilen kemoterapödik bir ilaçdır. Mesane içine 6 ve 8 hafta için , haftada bir uygulanırlar. Bu uygulamaya intravezikal tedavi denir.

İleri evre mesane tümörü tedavisi

Tümör hücreleri kas tabakasına ulaşınca tümör daha ileri bir evrededir. Bu durmda kasa invasiv mesane tümörü ifadesi kullanılır. Bu evrede tedavi daha fazla cerrahi ağırlıklıdır. Daha önce bahsedilen tedavi yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Tümörün mesane dışına doğru çıkması ihtimali çok fazladır , aynı zamanda uzak organlara da yayılabilir. Böyle bir evrede tespit edilen tümörlerde de halen tedavi olanağı vardır. Mesane tamamen cerrahi olarak çıkartılarak hastalıktan kurtulmak ve dolayısı ile hastalığın yayılmasını önlemek mümkündür.

SİSTEKTOMİ AMELİYATI

Mesanenin cerrahi olarak tamamen çıkartılması işlemine verilen isimdir. Mesane cerrahi olarak çıkartılır. Lenf yolları da aynı anda çıkartılır.

Erkelerde prostat ve meni keseleri birlikte çıkartılır. Kadınlarda rahim de mesane ile beraber çıkartılır. İdrar kesesi de denilen mesane çıkartıldıktan sonra idrar için bir akış yolu da yapılması gerekecektir tabii ki. Yeni bir idrar kesesi yapılmasına Uriner diversiyon adı verilir

URİNER DİVERSİYON

Mesaneni yerini alacak ve idrarın dışarı akmasını sağlayan yönteme verilen ifadedir. Bu iş için en uygun yöntem hastanın kendi barsağından yapılan mekanizmadır. Suni olarak mesane yerine konacak bir cihaz ve benzeri mekanizma henüz yapılamamıştır. Çok uzun yıllar önce insanın kendi barsak sistemi kullanılarak yeni bir mesane yapılması düşünülmüş ve uygulanmıştır. Bu işlem için günümüzde en sık kullanılan ince barsakdır.

15 -20 cm uzunluğunda ince barsak kısmı ayrılıp bir ucu idrar yoluna , diğer ucu da cilde birleştirilerek kurulan bir sistem ile idrar dışarı verilebilir. Bu durumda cilt tarafında özel bir torba kullanılır, idrar bu torbaya akar ve doldukça boşaltılır. Haftada birkaç kez de torbanın kendisi değiştirilir. Bu yönteme İleal Loop adı verilir.

Diğer bir yöntem daha uzun 45 cm kadar ince barsak kısmı kesilip yeni bir mesane şekli verildikten sonra normal idrar akım borusu olan uretraya diğer tarafı da idrar yoluna birleştirilir. Bu durumda hasta idrarını yeni yapılan barsaktan mesanede biriktirebilir ve idrar normal işemeye benzer şekilde işeme yolu ile dışarı akıtılır. Bu durumda torba taşımaya gerek yoktur. Bu yönteme orthotopik mesane adı yerilir.

Uriner diversiyon komplikasyonları

Her iki yöntemde de barsak parçası çıkartıldıktan sonra barsağın açık iki ucu birleştirilerek normal sindirim sistemi devamlılığı sağlanması gerekir doğal olarak. Arada diversiyon için çıkartılan barsak ayrıldıktan sonra ana barsak sistemindeki açık barsak uçları dikiş veya aletlerle kapatılır. Sistektomi ameliyatları sonrası en fazla görülen komplikasyonlar ameliyatın bu kısmıdan kaynaklı sorunlardır. Sindirim sistemi çalışması gecikebilir veya bu birleşme yerinden karın içine sıvı kaçağı olabilir . Böyle durumlarda hastanede yatış süresi uzar, hastanın tekrar cerrahi müdahale görmesi gerekebilir. Komplikasyonlar tabii ki bazen sık bazende çok az görülür. Cerrahın tecrübesi ve dikkati bir çok sorunu önleyecektir. İşin doğasın gereği sorunlar çıkabilir ama ameliyatın her aşaması çok önemlidir. Ameliyatın her aşamasında olduğu gibi üriner diversiyon aşamasında da titiz ve dikkatli bir cerrahi yapılması komplikasyon ihtimalini en aza indirecektir .

Ameliyat süresi, kanama miktarı gibi faktörler iyileşme sürecinde etkilidir. Hastanın ameliyata hazırlanması ameliyat kadar önemlidir. Böyle büyük ameliyatlarda hastanın hekimi tarafından iyice tanınması, değerlendirilmesi, yeni hayatına hazırlanması çok önemlidir. Hasta, hasta ailesi ve hekim işbirliği ile bu hastalığın üstesinden gelinebilir. Zamanında ve düzgün yapılan bir cerrahi ile hastaların çok büyük bir kısmı tekrar sağlıklarına kavuşabilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilir

Tümör hücreleri , normal hücre hayat düzeni içinde vücudun kontrol mekanizmasından kaçan ve anormal büyüyen hücrelerdir.